Αρχική Συγγραφείς Εκφράσεις Τοπωνύμια


ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

Καλώς ήλθατε!

Τελευταίες λέξεις

νούφρης λιμόχορτο λακινεύγκιω μελιοχάρτι ξεπορντακιάζουμαι και ντι χαλινά παχοπετσιάζω πουκατοσκοίνια πίταλλος γκάνισμα πηλορύχι άλας τ' αλάτου τουβί κοντογονακκιάζω ξενεττέρνω αλαπουθάνατος κεφαλόπετσο μισταρικός σταχόνι πουδούκλωμα που χάμε ως χάμε χουσμέττι σταφυλλοταράσσουμαι ροδαλίμπερο θεργκακιλίκι κακομούσουρος ξεχαχαλισμένο λιαίνα τουρτουμάνης ποδοσίμι μιαμμένο παγιαγιό φόρα μανίκι γκιασκαλώνω φικάλλι ζωμαχνίζω κεντράδα ανέκρωτος τέρντι αλαμιρές παστός πενιστέρι ζαττί εν τον κάμιω ζάφτι μούμιο ψωμοπάνι ανήψητο βωλοδέρνω βατεύγκιω βαρομάζαλος


Τυχαίες λέξεις

ξυλοφάς μαγκιά τσακώ ματτάρι ψακκιά προσκέφαλο αλευριά παγκούλλα δαχτύλους συντέκνισα μισταρικός ξεβράκωτος κώλος τταμάχι σταχνώνω κοττόγλου τουχεμές τσάμπα γιάτες μουτουρί μουλάρι Κολιός έν εποκότησε παναθύρι γκιαλόφτης τέλι ζωμαχνίζω τσιλλαρούδι μονοκούκι ξυπόλητος πιμπίλα του παντελονιού τουρμούχης αληαργκά κόλλα τσακιστές που του γύρου τη παμπόρα συναύγκι λαιμός διμελλλάς καννεφτής συγκιαβαίνω γιουρντάνης ποταμός γκειάφι νεσίμι μοτοσακό κούτσα πλαγκούνα άρος αλιδώνα πριχού ταβάς βουλλί γκιακουλλί γλυκολούφανο τσα ρότσα γιοτίζω μώ πεντάρφα πότσιαρο λάνι νεροφίδα τσιλλιάρης πεδεξοσύνη κρουσταλλένα μαρίζουμαι πούγιουρου καινούργκος ξικοκούννης ξαμιά σολατσέρνω τσιλιακός πατταξής το κούμελο σταλώνει ποδαρικό Μπεξής φουσκιάζω στολλιάζω κουκκέρο αδραγαθία γκανίζω ξεποσταχιάζω φόρα μανίκι πατατούκα αβαστός ή αβαστάς ζουλεύγκιω στράλλι κακόμος κκιόρης κιαπάπι ρόσιτα λαργκάζω ξεχάνω ξετσίπωτος καννίρης ελάτισά την ναχαράσω βγκιά ργκίζω κανιαρό χάμε


Τυχαίες 20 εκφράσεις

    

"μούζη στα λακανίγκια σου"

 

λες αναλήθειες! υπερτιμάς τον εαυτόν σου ! δεν γινεσαι αποδεκτός ή πιστευτός

    

"γύρι μπιχίρι"

 

πολύ μακριά

επέτασα τον καλαμένον μου και έπεψάν τον στο γύρι μπιχίρι

    

"ήρταν τα δίολα κούππα"

 

ήρθαν τα πάνω κάτω

    

"τες σάττες σας"

 

φράση που λεγόταν όταν ο σκοπός (αγροφύλακας)συλλάμβανε επ'αυτοφόρω νεαρούς να κυνηγούν πουλιά μετφ "πιαστήκατε στα πράσα"

    

"τσίμμι τσίμμι"

 

παρά τρίχα, ίσα-ίσα

    

"που να μαρίζεσαι και να μην τα νιώνεις"

 

κατάρα

    

"σήκου βάρα με τη μπάρα"

 

αστεία παραγγελία που δινόταν από μεγαλύτερους σε μικρότερους σαν πείραγμα. Έστελναν μικρά παιδιά να τους αγοράσουν μια σηκουβάρα μετημπάρα. Φυσικά ήταν σαν να ζητούσαν να τους δείρει ο μαγαζάτορας με τη μπάρα!

Πάννε πρε φέρ μου μια σήκου βάρα με τη μπάρα!

    

"το κούμελο σταλώνει"

 

η φράση λέγεται όταν στο τζάκι ο καπνός αντί να βγαίνει από τη καμινάδα, επιστρέφει πίσω μέσα στο χώρο του σπιτιού. Επίσης σε κλειστούς χώρους με πολύ καπνό από τσιγάρα λέμε ότι "εστάλωσε"

    

"βάλλω-κάμιω ευλογητό"

 

μεταφ.ξεκινώ

    

"έκαμε σου η μάνα σου κουλούρι; έκαμε μου γκιο..ένα εμένα και ένα τω παιγκιώ"

 

τοπική λαϊκή ρίμα...

    

"πίσσα της κολάσεως"

 

πολύ τσιγγούνης

    

"πρηστός και πηλωτός"

 

ο πολύ θυμωμένος-πληγωμένος ψυχικά. Όταν είσαι πρηστός και πυλωτός είσαι συνήθως αμίλητος και φουσκωμένος από τα νεύρα.

τι του πες κι είναι πρηστός και πηλωτός

    

"εμάλλιασεν η γλώσσα μου"

 

πολλή φλυαρία, πολυλογία, μτφ επανέλαβα πολλές φορές το ίδιο πράγμα χωρίς αποτέλεσμα

    

"κάμιει σαν πατός του"

 

συμπεριφέρεται αλαζονικά, σαν να μην υπάρχει άλλος στον κόσμο

δε(ς) τον εγόρασε καινούργκον αυτοκίνητο και κάμιει σαν πατός του!

    

"που καινουργκοίς"

 

καινούρια

Έλλαξα τα έπιπλα μου! Ούλλα που καινουργκοίς!

    

"το γντι και το γντοχέρι"

 

τα ίδια και τα ίδια

άτε πάλε το γντι και το γντοχέρι. (Μου λές ξανά τα ίδια πράγματα)

    

"έχω τα βάγια μου"

 

έχω κακή διάθεση

άστη κ είναι με τα βάγια της

    

"που κειά έρκουμαι"

 

έκφραση που λέγεται όταν δε θες να πας κάπου

-Πάννε πρε στον Αίθωνα να κόψεις κανά πορτοκάλλι! -Να τωραδά...που κειά έρκουμαι!

    

"άρατα πίλατα"

 

"άρατε πύλας" = "ανοίξτε τις πόρτες"

"επήε άρατα πίλατα" δηλαδή καταστράφηκε(όπως ένα σπίτι ριμαγμένο χωρίς πόρτες)

    

"ένα τσιγκρί"

 

πολύ λίγο

θέλεις γείτονα γλυκό ? δωσ' μου ένα τσιγκρί

Αρχαγγελίτικα Τραγούδια

O Ποταμός

Αρχαγγελίτικη σούστα

Έλα η ώρα

Ο έρημος

Το Ρινάκι

Γαϊτάνι

Ο κάτω

Κιέλλην ’ντραν έχω

Κόρη στο κιλιμάκι σου

Κουλούρι

Τα μελιτζανιά

Παραξυπνήματα

Ο παστός

Αρχαγγελίτικα κάλαντα
Προγραμματιστής ιστοσελίδας Σαρικάς Σάββας 2008-2024