Αρχική Συγγραφείς Εκφράσεις Τοπωνύμια


ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

Καλώς ήλθατε!

Τελευταίες λέξεις

νούφρης λιμόχορτο λακινεύγκιω μελιοχάρτι ξεπορντακιάζουμαι και ντι χαλινά παχοπετσιάζω πουκατοσκοίνια πίταλλος γκάνισμα πηλορύχι άλας τ' αλάτου τουβί κοντογονακκιάζω ξενεττέρνω αλαπουθάνατος κεφαλόπετσο μισταρικός σταχόνι πουδούκλωμα που χάμε ως χάμε χουσμέττι σταφυλλοταράσσουμαι ροδαλίμπερο θεργκακιλίκι κακομούσουρος ξεχαχαλισμένο λιαίνα τουρτουμάνης ποδοσίμι μιαμμένο παγιαγιό φόρα μανίκι γκιασκαλώνω φικάλλι ζωμαχνίζω κεντράδα ανέκρωτος τέρντι αλαμιρές παστός πενιστέρι ζαττί εν τον κάμιω ζάφτι μούμιο ψωμοπάνι ανήψητο βωλοδέρνω βατεύγκιω βαρομάζαλος


Τυχαίες λέξεις

πασσομύα συφταίνουμαι βρούλλος κομματσούλι μαρίζω μοιργκολγκιούμαι φακέρνω πριχού πετρόλαδο διχαλλούρι νίππος μπίω βοτταζέρνω παρηοργκούμαι κλειοστομιάζω βούβα πικικλέτα Αλεμονήτρα ζωμαχνίζω κούμελο νεσίμι και του λώ σου σουραδί σανταράκκα λαρουγγιά τσιτοκαλάμας φουσκοδεντριά πλοζέρνω σικλεκιάζουμαι τσιλλιάρης λοξεύγκιω συγκόβγκιω χιλγκιά βουλλί μισοφόρι ξηκωλωμένο Περιόλα έκαμε σου η μάνα σου κουλούρι; έκαμε μου γκιο..ένα εμένα και ένα τω παιγκιώ πατανία δινιμίτης πούλλος τσουρβάς κούννος μελεκούνι ξεμπροκιάζω τσακώ πάππα κοκό μουτεμένος αθραλάκη φλαρικό σφαχτάρι γκιλωτήρι τουχεμές πί ή πού τρακαίρνω τραχτέρι τυπάρι αλλιά -αλγκιά ξεπαγιάζω-εξεπάγιασα ρόζος νοιωσμός στρατίζουμαι δέμμα μαμμουρίκα μιαρό τσιλιακός ξεπαστρέβγκιω ζαπάταχλα το πουφτό φραγκοβάζανο πείνα κουλενή νυχάζω κρεβατίνα φικαρωμένος αβαστός ή αβαστάς ποσάττι ναξιλίκι αγκάττα μολέρνω κακώνω βραστασιά φορεσιά ποτάσσω αγγόνι σκατοφάς ρεμόνι κακαρίζω παρντάκι σαρσαφοβελονα ποστομώνω καννηρίζω έφα ξυλοφάς μόσμηλο καχραμάνης σιάζω γιαιματένο (πορτοκάλι) αλομανίτα Καντής απίδι


Τυχαίες 20 εκφράσεις

    

"επέσαν τα αφάλγκια μου"

 

πείνασα πολύ, πέθανα της πείνας

κάτσετε να φάμε κι επέσαν τ' αφάλλια μου

    

"ευτός εν εξεχωρίζει το νεφρί που τη καβαλίνα"

 

έκφραση για κάποιον που είναι ανόητος

    

"σαλάκι-μαλάκι"

 

τρικλίζω, παραπατώ

όταν εφεύγκιασι επάνναν σαλάκι-μαλάκι που το πιοτό

    

"πίσσα της κολάσεως"

 

πολύ τσιγγούνης

    

"ρίχνω νερό μου"

 

ουρώ

πάννω να ρίξω νερό μου

    

"το γντι και το γντοχέρι"

 

τα ίδια και τα ίδια

άτε πάλε το γντι και το γντοχέρι. (Μου λές ξανά τα ίδια πράγματα)

    

"ελάτισά την"

 

τα έκανα θάλασσα, έπεσα σε γκάφα

άστα φίλε μου και σήμερα που με σταμάτησε η τροχαία ελατισα την γιατί εν είχα δίπλωμα

    

"που του γύρου τη παμπόρα"

 

λέγεται απαξιωτικά όταν κάτι που μας υπόσχονται δεν πρόκειται να υλοποιηθεί.

    

"άρα τα πήλατα"

 

πήγαν τα πάνω κάτω

Το μαγαζί μου επήεν άρα τα πήλατα!

    

"έμπα στο φούρνο του Μιάλου Σαββάτου"

 

μπες στον φούρνο του Μεγάλου Σαββάτου,βρισιά (Το Μεγάλο Σάββατο γίνεται ο πιο δυνατός-ζεστός φούρνος του χρόνου,ώστε να κρατήσει αρκετές ώρες και να ψηθούν οι ριφικές)

    

"είμαι ανατολικά"

 

νιώθω πολύ άρρωστος,είμαι σαν νεκρός (επείδη τοποθετούνται προς την ανατολή)

Εν έρκουμαι πότα! Είμαι ανατολικά!

    

"τρακόσια δωδεκάμησι"

 

ανόητος,χαζός

Μη τον ρίζεσαι και ευτός είναι τρακόσια δωδεκάμησι!

    

"πρέπει μου"

 

μου αξίζει,μου ταιριάζει

1.Εσένα πρέπει σου να γενείς δήμαρκος 2.Δε που τη πρέπει το κόκκινο!

    

"έχω τα βάγια μου"

 

έχω κακή διάθεση

άστη κ είναι με τα βάγια της

    

"αλέ μπατί"

 

φύγε, διώχνω κάποιον, άδειασε μας τη γωνιά

Ήρτεν η ώρα να λύσεις. Έ θα μου κοιμηθείς και δονά! Αλέ μπατί.

    

"ότι σκατά ότι το φκύαρι"

 

ότι ο ένας κακός ,ετσι κι ο άλλος το ίδιο

    

"εχάφτηκα τη ψυχή μου"

 

κατάπια τη ψυχή μου, μετφ. πόνεσα υπερβολικά

έδωκε μου μια και χάφτηκα τη ψυχή μου

    

"χα στο Χίρι μπιχίρι "

 

Να φύγεις μακριά

Χα! στο Χίρι Μπιχίρι κ κόμα παραπέρα

    

"μάλλαχα και μπίλλαχα και μα τω μουχαμέτη"

 

έκφραση που δηλώνει απειλή

    

"που το παράμι κι ύστερα"

 

πολύ αργά , αργοπορημένα

ήρτασει που το παράμι κι ύστερα και εθέλαν μου να βρουν και τραπέζι

Αρχαγγελίτικα Τραγούδια

O Ποταμός

Αρχαγγελίτικη σούστα

Έλα η ώρα

Ο έρημος

Το Ρινάκι

Γαϊτάνι

Ο κάτω

Κιέλλην ’ντραν έχω

Κόρη στο κιλιμάκι σου

Κουλούρι

Τα μελιτζανιά

Παραξυπνήματα

Ο παστός

Αρχαγγελίτικα κάλαντα
Προγραμματιστής ιστοσελίδας Σαρικάς Σάββας 2008-2024